Home Animation Cover collages-startseite-04-bg-v2 Home Animation Background
De-Zentralbild

Người di cư thời Cộng hòa Dân chủ Đức

Qua những bức ảnh và ký ức cá nhân, De-Zentralbild mở rộng bộ nhớ thị giác về Cộng hòa Dân chủ Đức. 30 người kể lại và mang đến góc nhìn về kho lưu trữ riêng tư của họ.

Mười bảy cuộc phỏng vấn

Góc nhìn vào 30 lưu trữ cá nhân